Regler

  • Følg instruktørens råd og veiledning.

  • Følg dojoens rutiner og hjelp til med å rydde opp.

  • Medlemmer, elever og gjester i dojoen skal være minst 18 år gamle.

  • Ingen bruk av alkohol eller andre rusmidler før trening.

  • Ingen røyking, bruk av alkohol eller andre rusmidler i dojoen.

  • Intet skifte mellom aktiv og passiv rolle (rigger/modell) under undervisning eller workshop.

  • Ingen sko i dojoen.

  • Suspension (opphengning) må aldri utføres uten tilsyn.

  • Utøv full diskresjon med hensyn til navn og all annen personlig informasjon om andre som du måtte få tilgang på gjennom deltakelse ved undervisning og ved dojoens øvrige arrangementer.