Basic Shibari workshop

Price

Kr. 2.450.-

Duration

10 timer

Enroll

About the Course

Det blir en intensiv og lærerik helg der både riggere og modeller vil få undervisning i basisteknikker fra Yukinaga Shibari Do, med grundig forklaring og tett oppfølging fra erfarne instruktører. Vi vil bl.a. gjennomgå:

  • Grunnleggende repforståelse og sikkerhet

  • Samarbeid rigger/modell

  • Basis: Håndleddsbindinger, ankelbinding, hoftebinding og varianter av disse

  • Overkroppsbindinger: 2 TK, Hojo TK, Yukimura Ryu gote m.m.

  • Benbinding: Single Leg Tie

  • Forskjellige teknikker for håndtering og bruk av rep (flyt, rytme, kontroll)

  • Hvordan sette sammen basisteknikker til figurer, enkeltvis og i serie (kataer)

Fokus vil være på å gi hver enkelt en grundig innføring i shibari/kinbaku, med individuell oppfølging underveis.

Programmet er lagt opp slik at det tas hensyn til den enkeltes tidligere erfaring og progresjon. Undervisningen vil også gi grunnlag for å delta på senere workshops, og passer veldig godt som en introduksjon dersom man senere ønsker å bli medlem og delta på vår faste undervisning.


Dersom man har spesifikke ønsker for ytterligere utvikling anbefaler vi privatundervisning. Det er også mulig å fortsette med Intermediate Shibari workshop.

Your Instructor

Einride

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Einride